Str. HENRI COANDA  nr.9; bl. R5; sc.A;
ap.3, Parter; Rm. Valcea, Jud. Valcea
Telefon: 0350421973; Fax : 0250730671
Mobil: 0747289673
E-mail: gicerova[at]yahoo.com
Programe
Phare 2005
Coeziune Economica si Sociala
Dezvoltarea Resurselor Umane
Masuri active de ocupare
Coeziune Economica si Sociala
Dezvoltarea Resurselor Umane
Masuri de incluziune sociala
RETVAL-Retea Judeteana de Servicii de Ocupare pentru mediul rural din Judetul Valcea   Centru de informare, consiliere si pregatire profesionala Dragasani
     
     

Mai multe informatii pe blog: http://rural-valcea-fse.blogspot.com/

Dezvoltare rurală durabilă prin imbunătăţirea calităţii resurselor umane

                     

Investeste în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara nr. 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

 

Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este contributia la dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii in mediul rural din centrul judetului Valcea, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii in domeniul particular al serviciilor si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea pe aceasta piata a muncii a 1000 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca. In acest fel proiectul va aduce o contributie de 0,063% la realizarea obiectivului general al POS DRU
Obiectivul specific al proiectului vizeaza imbunatatirea capacitatii de ocupare, timp de 24 de luni, pentru minim 1000 persoane din mediul rural prin:
- crearea a doua birouri zonale de servicii integrate de ocupare – in comunele Popesti si Nicolae Balcescu – care urmeaza sa deserveasca peste 20 comune din centrul judetului Valcea
- Cresterea cu 80% a gradului de informare privind piata fortei de munca si conditiile de munca la nivel de judet, tara si Uniunea Europeana, profile ocupationale, mobilitate ocupationala, sectoriala si geografica etc – pentru 1000 persoane
- Evidentierea abilitatilor profesionale, dezvoltarea abilitatilor de cautare a unui loc de munca, consilierea si testarea profesionale – pentru 600 persoane
- Dezvoltarea competentelor profesionale care sa permita desfasurarea de activitati specifice unei activitati non agricole – pentru 224 persoane – prin organizarea de cursuri de calificare in meseriile: lucrator in comert, lucrator la fabricarea conservelor din legume si fructe, ingrijitor batrani la domiciliu, operator introducere, validare si prelucrare date si specializare pentru meseriile: infirmier si lucrator pentru salubrizare
- Reintegrarea profesionala – prin angajarea in munca sau deschiderea unei afaceri proprii pentru 100 persoane
Obiectivul specific al proiectului va contribui astfel la atingerea obeictivelor operationale ale domeniului major de interventie 5.2
In plus proiectul mai are urmatoarele obiective pe termen lung:
- Schimbarea mentalitatii persoanelor din mediul rural persoane aflate in cautarea unui loc de munca sau ocupate in agricultura de subzistenta) si constientizarea acestora asupra necesitatii si importantei formarii continue si invatarii de-a lungul intregii vieti
- imbunatatirea calitatii resurselor umane la nivelul comunelor din centrul judetului Valcea
- asigurarea sustenabitatii pe termen lung in zonele rurale din centrul judetului Valcea prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non-agricole

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”  

 

„Investeste în oameni!”