INFORMARE SI CONSILIERE PRIVIND CARIERA

Activitatea de baza a consilierului de orientare profesionala consta in punerea la dispozitia individului a informatiilor elaborate si prezentarea lor metodica , ordonata , adaptata la cerinte:
* invata solicitantii sa utilizeze si sa se documenteze din banca de date a serviciului;
* ajuta solicitantii sa se autocunoasca prin folosirea metodelor si procedeelor specifice stiintelor psihologice.

** Furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor.
** Evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale.
** Dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautatea unui loc de munca in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera.
** Instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.

CONSULTANTA SI ASISTENTA PENTRU INCEPEREA UNEI ACTIVITATI INDEPENDENTE SAU PENTRU INITIEREA UNEI  AFACERI

Serviciile care se asigura sunt:
* Consultanta
* Instruire
* Informare

Servicii specializate:
* Consultanta individuala
* Asistenta tehnica in procesul infiintarii unei firme
* Elaborarea planului de afaceri
* Instruirea antreprenoriala de grup: management, marketing si tehnici de vanzare, legislatie, contabilitate primara
* Intocmirea planului de afaceri

Obtinerea de informatii scurte in vederea dirijarii catre interviu ce va capata specificitate in functie de cerintele solicitantului.  Aplicarea unor metode specifice cerintelor in vederea stabilirii acumularilor cantitative si calitative psiho-individuale ale solicitantului. Efectuarea unui bilant psoho-aptitudinal si profesional Consilierea in urma analizei, statistica matematica pentru stabilirea traiectului de integrare profesionala.

Meniu